Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie (open access), co oznacza, że wszystkie treści są dostępne powszechnie i bezpłatnie dla użytkowników oraz instytucji, od Nr 1/2024 (13) na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 4.0 (CC BY).
 
Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl 
Treść licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl