dr hab. Roman Batko, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Oksana Bodnar (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina)
prof. dr hab. Krystyna Brzozowska (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Magdaleny Dołhasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. inż. Joanna Duda (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska)
dr. hab. Łukasz Furman, prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Polska)
prof. dr hab. Kazimierz Górka (emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska)
dr Zofia Gródek-Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
prof. Kira Horyacheva (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)
dr Krzysztof Jakóbik (były dyrektor GUS w Krakowie, obecnie zastępca prezesa NBP Oddział w Krakowie, Polska)
dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska, Polska)
dr Hubert Kaczmarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
dr Marcin Kopeć (specjalista w zakresie rozwoju miast i regionów, Polska)
dr Danuta Krzywda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr. hab. Mirosław Kwieciński, prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Polska)
dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Anna Xymena Majkrzak (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska)
dr hab. Kinga Michałowska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Paweł Motek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
dr Agnieszki Pacut (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Sławomir Pastuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
dr Robert Pawlusiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
dr Robert Perdał (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Anna Pietruszka-Ortyl (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr Kamila Simon-Tabaka (Uniwersytet Grenoble Alpes, Francja)
dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska)
dr Piotr Sołtyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr inż. Tomasz Stefaniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
dr. hab. Grzegorz Strupczewski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Wanda Sułkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Zygmunt Szymla (emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska)
dr Sylwia Wiśniewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. Barbara Worek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr hab. inż. Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

Recenzenci czasopisma w 2017 roku

dr Patrycja Brańka; dr hab. Justyna Danielewicz; dr Wojciech Jarczewski; dr Danuta Krzywda; dr Piotr Lityński; dr Robert Perdał; dr inż. Magdalena Zdun

Recenzenci czasopisma w 2018 roku

dr Patrycja Brańka; dr hab. Justyna Danielewicz; dr Wojciech Jarczewski; dr hab. Marcin Jurgilewicz; dr Marcin Kopeć;dr Danuta Krzywda; dr Piotr Lityński; dr Robert Pawlusiński; dr Robert Perdał; dr Katarzyna Peter-Bombik; dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. nadzw.; dr Kamila Simon-Tabaka; dr Bernadetta Zawilińska; dr inż. Magdalena Zdun

Recenzenci czasopisma w 2019 roku

dr Patrycja Brańka; dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ; dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz; dr Oskar Knapik; dr Marcin Kopeć; dr Danuta Krzywda; dr hab. Piotr Lityński; dr Robert Pawlusiński; dr Robert Perdał; dr Katarzyna Peter-Bombik; dr Anna Pietruszka-Ortyl; dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK; prof. dr hab. Andrzej Sokołowski; dr inż. Tomasz Stefaniuk; dr Bernadetta Zawilińska; dr hab. inż. Magdalena Zdun, prof. UEK

Recenzenci czasopisma w 2020 roku

dr Patrycja Brańka; dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ; dr Elżbieta Gajecka; prof. dr hab. Kazimierz Górka; dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR; dr Marcin Kopeć; dr Danuta Krzywda; dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK; dr hab. Sławomir Pastuszka; dr Robert Pawlusiński; dr Robert Perdał; dr Katarzyna Peter-Bombik; dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK; prof. dr hab. Leszek Rudnicki; dr inż. Tomasz Stefaniuk; dr Bernadetta Zawilińska

Recenzenci czasopisma w 2021 roku

prof. dr hab. Krystyna Brzozowska; dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ; prof. dr hab. Kazimierz Górka; dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR; prof. Kira Horyacheva; dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz; dr Danuta Krzywda; dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK; dr hab. Kinga Michałowska, prof. UEK; dr hab. Sławomir Pastuszka; dr Robert Pawlusiński; dr Katarzyna Peter-Bombik; dr Anna Pietruszka-Ortyl; dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK; dr inż. Tomasz Stefaniuk; dr hab. inż. Magdalena Zdun

Recenzenci czasopisma w 2022 roku

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD; prof. dr hab. Andrzej Antoszewski; prof. dr hab. Krystyna Brzozowska; dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ; prof. dr hab. Kazimierz Górka; dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR; dr Dominika Hołuj; dr Krzysztof Jakóbik; dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz; dr Marcin Kopeć; dr Danuta Krzywda; dr hab. Sławomir Pastuszka; dr Robert Pawlusiński; dr Katarzyna Peter-Bombik; dr Anna Pietruszka-Ortyl; dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK; ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM; dr hab. Marek Słociński, prof. ANS; dr inż. Tomasz Stefaniuk; prof. dr hab. Zygmunt Szymla; dr hab. Barbara Worek, prof. UJ; dr Tomasz Zacłona; dr Bernadetta Zawilińska; dr hab. inż. Magdalena Zdun

Recenzenci czasopisma w 2023 roku

dr hab. Roman Batko, prof. AGH; prof. dr. hab. Paweł Churski; dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ; dr Magdalena Dołhasz; dr hab. inż. Joanna Duda; dr. hab. Łukasz Furman, prof. PANS; prof. dr hab. Kazimierz Górka; dr Zofia Gródek-Szostak; dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR; dr Krzysztof Jakóbik; dr. hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz; dr Hubert Kaczmarczyk; dr Marcin Kopeć; dr. hab. Mirosław Kwieciński, prof. PANS; dr. hab. Piotr Lityński, prof. UEK; dr Anna Xymena Majkrzak; dr Paweł Motek; dr Agnieszki Pacut; dr. hab. Sławomir Pastuszka, prof. UJK; dr Robert Pawlusiński; dr Robert Perdał; dr Anna Pietruszki-Ortyl; dr. hab. Łukasz Popławski, prof. ucz.; dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ; dr Piotr Sołtyk; dr. inż. Tomasz Stefaniuk; dr. hab. Grzegorz Strupczewski, prof. UEK; prof. dr hab. Wanda Sułkowska; prof. dr hab. Krzysztof Surówka; dr Sylwia Wiśniewska; dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

 

Informacje dla recenzentów:

Szczegóły dotyczące procesu recenzji znajdują się w zakładce Procedura recenzowania.
 
Do pobrania:
Formularz recenzji
Kwestionariusz osobowy
Deklaracja formy wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy
Oświadczenie pracownika, zleceniobiorcy, twórcy o identyfikatorze podatkowym dla celów identyfikacji podatkowej (PESEL NIP)