doc. Ing. Peter Adamišin, Phd. (Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja)
prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. dr hab. Dmytro Bodnar (Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, Ukraina)
prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
dr Oleksii Druhov (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina)
prof. dr hab. Teresa Famulska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska)
prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Kornaś (Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Malec (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska)
prof. dr hab. Bohuslava Mihalčová (Wydział Ekonomiki Biznesu z siedzibą w Koszycach, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja)
prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska (Politechnika Białostocka, Polska)
prof. dr Svitlana Volosovych (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Ukraina)