Czasopismo naukowe „Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko” („Economic Studies. Economy · Society · Environment") to recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się od 2017 roku
 
 
Wydawca/Właściciel:
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (do dnia 30 września 2022 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 18 443 45 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Redakcja Wydawcy:
Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 18 443 45 45, wew. 250
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Siedziba redakcji Czasopisma: al. Wolności 38, 33-300 Nowy Sącz (kontakt)
 
ISSN: 2544-6916 (wersja drukowana), 2544-7858 (wersja online)
 
Wersja online: od 2017 roku
 
Liczba numerów rocznie: 2
 
Języki: polski, angielski
 
Status: Open access

Misja, cele i zakres działalności

Misją czasopisma (wydawanego w wersji drukowanej i online) jest poszerzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń środowiska naukowo-badawczego, a także prezentowanie wyników badań. Ambicją Rady Redakcyjnej jest stworzenie docelowo czasopisma dobrze zauważanego na krajowym rynku naukowych czasopism z dziedziny nauk społecznych, z satysfakcjonującym autorów opracowań impact factorem i towarzyszącą temu punktacją Ministerstwa. Temu też podporządkowane zostały reguły tworzenia i funkcjonowania recenzowanego czasopisma naukowego, w tym międzynarodowy skład Rady Naukowej, a także profesjonalnie dobrani członkowie Rady Redakcyjnej i Zespołu Recenzentów, jak również wymogi wobec składanych do publikacji opracowań.

Na łamach multidyscyplinarnego czasopisma publikowane są prace naukowe w zakresie dziedziny nauk społecznych. Podtytuł (Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko) zakreśla szerokie spektrum zagadnień mieszczących się w potencjalnej tematyce czasopisma. Publikowane dotychczas artykuły swą tematyką nawiązują do wielu dyscyplinach naukowych, głównie z dziedziny nauk społecznych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki prawne a nawet nauki o zdrowiu z dziedziny nauk medycznych. Zgodnie z tytułem głównym, zakładamy jednak, że każde z proponowanych do publikacji opracowań, przynajmniej pośrednio, uwzględniać będzie szeroko rozumiane aspekty ekonomiczne branej pod uwagę tematyki. Mogą to być opracowania o ogólnoteoretycznym charakterze dostarczające czytelnikowi mniej lub bardziej oryginalnej i specjalistycznej wiedzy poszerzającej dotychczasowe horyzonty. Wiele artykułów ujmuje wyniki autorskich badań organizacji społeczno-gospodarczych, w tym odnoszących się do różnej skali przestrzennej: europejskiej, krajowej, czy też regionalnej, np. regionu małopolskiego, a zwłaszcza subregionu nowosądeckiego. 

Czasopismo odgrywa ważną rolę w upublicznianiu i upowszechnianiu dorobku naukowo-badawczego pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych naszej Uczelni. Jesteśmy oczywiście otwarci i wysoko cenimy zgłoszenia autorów zewnętrznych. Do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są zatem artykuły autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych, mieszczące się w zarysowanym wyżej obszarze tematycznym. Autorzy zagraniczni przygotowują teksty w języku angielskim. W języku tym publikować mogą również autorzy polscy.

Każdy przekazany do publikacji artykuł podlega w pierwszej kolejności wstępnej ocenie pod kątem wymogów formalnych, m.in. co do  zgodności z profilem tematycznym czasopisma oraz należytym poziomem językowym. Wstępnie zakwalifikowany przez Radę Redakcyjną artykuł podlega następnie recenzjom przygotowywanym przez dwóch zewnętrznych, względem Wydawcy, recenzentów o specjalności naukowej odpowiadającej tematyce poruszanej w danym opracowaniu, a także weryfikacji przez system Antyplagiat (plagiat.pl).

Działalność czasopisma koordynuje Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, które od 2019 roku znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw wysoko punktowanych (poziom I) – Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Czasopismo działa na podstawie Regulaminu Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W trosce o dbałość i jednolitość prezentowanych numerów, wszystkie złożone materiały przygotowane muszą być zgodnie z konkretnymi wymogami edytorskimi czasopisma (zob. Wskazówki wydawnicze dla autorów). Bardzo ważnym aspektem jest proces recenzji – prace recenzowane są przed dwóch recenzentów mających afiliację spoza Uczelni wyznaczonych przez Radę Redakcyjną; obie recenzje są anonimowe, realizowane w trybie double blind review process (zob. Procedura recenzowania). Cały proces wydawniczy opiera się na procedurach wypracowanych przez Comittee on Publication Ethics (COPE) (zob. Etyka wydawnicza).

Indeksowanie

Czasopismo „Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko” („Economic Studies. Economy · Society · Environment”) jest zaindeksowane w elektronicznych, ogólnodostępnych bazach:

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities - CEJSH to elektroniczna, ogólnodostępna (open access) baza danych, publikująca angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej.

Biblioteka Nauki - baza udostępniająca w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

 

Zwracamy się do potencjalnych autorów z propozycją składania opracowań do publikacji. Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby każdy numer czasopisma był należycie dopracowany edytorsko i aby cechował go wysoki poziom merytoryczny publikowanych opracowań; tak, aby w opinii wymagających autorów relatywnie szybko uzyskało markę czasopisma, w którym warto publikować.